Cáo phó

Phân Ưu Ông PHANXICÔ XAVIÊ ĐINH VĂN VIÊN (anh Thành)

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh
Trang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin:

Ông PHANXICÔ XAVIÊ ĐINH VĂN VIÊN

(Tên thường gọi anh Thành)
Sinh năm 1955, tại Nghi Lộc, Diễn Châu, Nghệ An

Hiện ở hàng 5, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc 12g30, ngày 29/3/2019
Hưởng thọ 64 tuổi.

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g, ngày 31/3/2019

Thánh lễ an táng vào lúc 04h30, ngày 01 tháng 4 năm 2019
Tại thánh đường Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó Ông PHANXICÔ X. sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu.

BBT xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn PHANXICÔ X.   

sớm được hưởng nhan thánh Chúa nhân từ trên Quê Trời. 

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: