Cáo phó

Phân ưu Ông Phanxicô Xavie Hàn Quang Thân

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Phanxicô Xavie Hàn Quang Thân

(chồng cô Trí)

Sinh năm 1957, tại Bình Giả

Hiện ở hàng 4, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu

Đã từ trần lúc: 10g50, ngày 16/11/2022

Hưởng thọ 65 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc: 19g, ngày 18/11/2022

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu lúc: 6g, ngày 19/11/2022

Sau đó Ông Phanxicô Xavie sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Phanxicô Xavie
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời