Cáo phó

Phân ưu Ông Phanxicô Xavie Nguyễn Đăng Khoa (Ông Hứa)

Được tin của BHG Họ Nghi Lộc thông báo: 
Ông Phanxicô Xavie Nguyễn Đăng Khoa (tên thường gọi Ông Hứa). 
Sinh năm 1930 tại Diễn Châu-Nghệ An, 
đã được Chúa gọi về ngày 03/01/2019 tại Hoa Kỳ. Hưởng thọ 89 tuổi.
Xin mọi người hiệp thông cầu nguyện cho Ông Phanxicô X. sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Follow Me: