Tháng Mười Một 19, 2019
Cáo phó

Phân ưu ông phanxico xavie Trần Văn Nhiên

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Phanxico xavie Trần Văn Nhiên

 Sinh  1927 Tại Nghẹ An

Hiện ở hàng 4 họ Bình Thuận

Đã được Chúa gọi về lúc 14h40 ngày 12/5/2019

Hưởng thọ 92 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 4h30 ngày 14/5/2019 tại Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó Ông Phanxico xavie sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phanxico xavie  sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me: