Cáo phó

Phân ưu Ông Phaolô Maria Phạm Sâm

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn Và Phục Sinh

 Trang Nhà Bình Giả -Quê Hương Yêu Dấu

BÁO TIN

Ông Phaolô Maria Phạm Sâm

Sinh năm 1923, tại Hà Tĩnh

Hiện ngụ tại hàng 3, Họ Văn Yên, Giáo xứ Vinh Châu

Đã từ trần lúc 06h30, ngày 14/12/2018

Hưởng thọ 95 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g, ngày 14/12/2018

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 04g30, ngày 17/12/2018

Tại thánh đường Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó Ông Phaolô Maria sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Phaolô  Maria

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến anh Cần, gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: