Cáo phó

Phân ưu Ông PHAOLO NGUYỄN HỮU HÙNG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông PHAOLO NGUYỄN HỮU HÙNG

 Sinh  1941, tại Nghệ An

Hiện ở hàng X, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu

Đã từ trần lúc 16g30, ngày 11/12/2019

Hưởng thọ 78 tuổi

Thánh lễ an táng Ông PHAOLO lúc 04g30 ngày 13/12/2019, tại nhà thờ giáo xứ Vinh Châu.

Sau đó Ông PHAOLO sẽ được an táng tại nghĩa trang Họ Gia Hòa

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Phaolo sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: