Cáo phó

Phân ưu Ông Phêrô Đặng Công Hoàn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Phêrô Đặng Công Hoàn

Sinh năm 1965, tại Nghệ An

Hiện ở hàng 7, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc: 09g50, ngày 03/9/2022

Hưởng dương 57 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 04g45, ngày 06/9/2022, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Châu
Sau đó Ông Phêrô sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Phêrô
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời