Cáo phó

Phân ưu ông Phero Hồ Quang Thái

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông phêrô Hồ Quang Thái

 Sinh  năm1967 Tại Vinh Trung

Hiện ở hàng 2 họ Bình Thuận

Đã được Chúa gọi về lúc 22h00 ngày 23/02/2020

Hưởng dương 53 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 4h30 ngàyn 25/02/2020 tại Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó Ông Phêro sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn  Phêro sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Follow Me:

Trả lời