phân ưu ông Phêrô Nguyễn Đức Minh - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tháng Mười Một 26, 2020
Cáo phó

phân ưu ông Phêrô Nguyễn Đức Minh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

 Ông Phêrô Nguyễn Đức Minh

 Sinh  năm1958 Tại Bình Tuy

Hiện ở hàng 6 họ La Nham

Đã được Chúa gọi về lúc 16h00 ngày 27/10/2020

Hưởng thọ 62 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 4h30 ngày 29/10/2020 tại Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó ông Phêrô sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn  Phêrô sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me:

Trả lời