Cáo phó

Phân Ưu Ông PHÊRÔ NGUYỄN KÍNH

Trong niềm tin vào Đức Ki tô tử nạn và phục sinh
Trang Nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin:

Ông PHÊRÔ NGUYỄN KÍNH

(Cựu ban hành giáo xứ Vinh Châu)
Sinh năm 1953 tại Quỳnh Lưu-Nghệ An
Hiện ở hàng 7, Họ Nghi Lộc , Giáo xứ Vinh Châu
Đã được Chúa gọi về lúc 09g30, ngày 10/01/2019
Hưởng thọ 66 tuổi.
Thánh lễ an táng vào lúc 06g15 ngày 12 tháng 01 năm 2019
Tại thánh đường Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó Ông PHÊRÔ sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn  Ông PHÊRÔ sớm được hưởng tôn nhan Thiên Chúa

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam 

Follow Me: