Cáo phó

Phân Ưu Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ĐIỆP

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ĐIỆP

(Chồng của chị Minh)

Sinh năm 1953, tại Bà Rịa

Hiện ngụ tại hàng 5, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu

Đã từ trần lúc 12g30, ngày 25/6/2018 

Hưởng thọ 65 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g00, ngày 25/6/2018.

Thánh lễ an táng cử hành lúc 4g45, ngày 27/6/2018 tại thánh đường Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó Ông PHÊRÔ được an táng tại nghĩa trang Họ đạo Gia Hòa.

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông PHÊRÔ sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: