Cáo phó

Phân ưu Ông Phêrô Nguyễn Văn Hạp

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Phêrô Nguyễn Văn Hạp

Sinh năm 1955, tại Bình Giả

Hiện ở hàng 1, Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc: 10g30, ngày 15/01/2023

Hưởng thọ: 68 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g30 ngày 15/01/2023

Thánh lễ an táng lúc 04g45, ngày 17/01/2023, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Hà
Sau đó Ông Phêrô sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Phêrô
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời