Cáo phó

Phân ưu Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HÒE

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh
Trang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin:

Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HÒE

Sinh năm 1928. tại Hương Khê – Hà Tĩnh

(trước đây Ông phụ trách Quản trang Giáo xứ Vinh Hà)

Hiện ở Hàng 2, Họ Vĩnh Phước, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc 13g30, ngày 02/5/2019
Hưởng thọ 91 tuổi.

Thánh lễ an táng vào lúc 04h30, ngày 04 tháng 5 năm 2019,
tại thánh đường Giáo xứ Vinh Hà

Sau đó Ông PHÊRÔ sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông PHÊRÔ

sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên Quê Trời. 

BBT xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: GB. Nguyễn Đình Tường

Follow Me: