Cáo phó

Phân ưu ông Phêrô Ngyễn Công Chánh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN CÔNG CHÁNH

Sinh NGÀY 15/06/1968 tại Xuân Phong, Vinh Châu

Hiện ngụ tại hàng 4 họ Xuân Phong Giáo xứ Vinh Châu

Đã từ trần lúc 11g45, ngày 12/5/2018

Hưởng dương 50 tuổi

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 04g30, thứ hai ngày 14/5/2018

tại thánh đường Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó Ông Phêrô sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo họ  Xuân Phong

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Piter TH

 

Follow Me:

Trả lời