Phân ưu ông Phêrô Nguyễn Văn Thăng - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu ông Phêrô Nguyễn Văn Thăng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Phêrô Nguyễn Văn Thăng

 Sinh  1929 Tại Nghẹ An

Hiện ở hàng 5 họ Nhân Hòa

Đã được Chúa gọi về lúc 9h05 ngày 21/09/2019

Hưởng thọ 90 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 4h30 ngàyn 23/09/2019 tại Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó Ông Phêrô sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Phêrô sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me:

Trả lời