Cáo phó

Phân ưu ông Phêro Nguyễn Văn Thuận

Trong niềm tin vào cuộc Tử nạn và Phục Sinh của Đức Kyto

Trang nhà binhgia.net xin thông báo

Ông Phêro Nguyễn Văn Thuận sinh năm 1960 tại Nghệ An

Hiện ngụ tại hàng 4 họ Nhân Hòa

Đã được Chúa gọi về lúc 6h ngày 3/5/2021

Hưởng thọ 61 tuổi

Thánh lễ an táng ngày 5/5/2021, lúc 4h45 tại thánh đường Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó ông Phêro được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin mọi hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phêro sớm về hưởng nhan thánh Chúa

Trang nhà binhgia.net xin thành kính phân ưu cùng gia đình  và tang Quyến

Người đưa tin Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me:

Trả lời