Phân ưu ông Phêro Trần Văn Khóa - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu ông Phêro Trần Văn Khóa

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Phêro Trần Văn Khóa

Sinh năm 1955 tại Nghệ An

Hiện ở, hàng 6 Bình Thuận

Đã từ trần lúc 15h ngày 22/6/2020

Hưởng thọ 65 tuổi

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 4g30 Ngày 24/6/2020 tại nhà thờ Giáo xứ, Vinh Trung sau đó ông Phêro sẽ được an táng tại nghĩa trang của Giáo xứ. Vinh Trung

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Giuse

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Ban biên tập Trang nhà xin gửi lời phân ưu đến gia đình và Tang quyến

gười đưa tin: Mic, Trịnh Văn Lân

Follow Me:

Trả lời