Phân ưu Ông Phêrô Trần Văn Phúc - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu Ông Phêrô Trần Văn Phúc

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông PHÊRÔ TRẦN VĂN PHÚC

Sinh  1931, tại Hà Tĩnh

Hiện ở hàng IV, Họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà

Đã từ trần lúc 02g30, ngày 30/01/2020

Hưởng thọ 89 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 04g45, thứ bảy, ngày 01/02/2020, tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hà

Sau đó Ông PHÊRÔ sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông PHÊRÔ

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Ban biên tập Trang nhà xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời