Phân ưu Ông Phêrô Võ Dương - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu Ông Phêrô Võ Dương

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông PHÊRÔ VÕ DƯƠNG

Sinh  1936, tại Nghệ An

Hiện ở hàng IV, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà

Đã từ trần lúc 08g40, ngày 19/5/2020

Hưởng thọ 84 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 04g45, thứ năm ngày 21/5/2020, tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hà

Sau đó Ông PHÊRÔ sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông PHÊRÔ

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Ban biên tập Trang nhà xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời