SẮC HOA BÊN CẠNH HŨ HÈM (Tâm sự đời tôi) - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Thơ

SẮC HOA BÊN CẠNH HŨ HÈM (Tâm sự đời tôi)

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời

Sáng say chiều xỉn của chồng tôi

Và từng thu chết, từng thu chết

Sống với hơi chua lẫn mùi hèm

Người ấy thường hay nắm tóc tôi

Và những khi uống đã hơi phê

Bảo rằng tôi giống như “con ở”

Nên chẳng nương tay chẳng nể vì

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi

Một mùa xe cưới rất xa xôi

Đến nay tôi hiểu thì tôi đã

Lầm lỡ tình duyên với “hũ chìm”

Buồn quá hôm nay xem “phụ nữ”

Thấy người phê phán cảnh say sưa

Giận mình lỡ dại đi lầm bước

Và tiếc cho đời một giấc mơ

Nếu biết rằng tôi có chồng này

Trời ơi! Ba mẹ có buồn lây?

Có còn nghĩ đến thằng con rể

Tựa thú đi hoang chẳng phải người.

                                                                             Ngày 4/11/2018

                                                                                 Thành Tín

Follow Me:

Trả lời