Giáo lý viên Vào đời

Tài liệu GLV: 10 điều luật Thiếu Nhi Thánh Thể

  1. Thiếu nhi Dâng Ngày mỗi sáng, làm cho đời sống hóa nên lời cầu.
  2. Thiếu nhi tôn sùng Thánh Thể, siêng năng chịu lễ viếng Chúa hằng ngày
  3. Thiếu nhi Hy Sinh chịu khó, Luôn nhìn thánh giá cực khổ vẫn vui.
  4. Thiếu nhi nhờ mẹ cố gắng, Quyết làm gương sáng xứng danh Tông Đồ
  5. Thiếu nhi Vâng Lời cha mẹ, Và hết những vị chỉ huy của mình.
  6. Thiếu nhi Nết Na đằm thắm, giữ mình trong trắng trong cách nói làm.
  7. Thiếu nhi tận tình Bác Ái, Tim luôn quảng đại mới mong giúp người.
  8. Thiếu nhi giữ lòng Thành Thực Nói làm đúng mực không dối không ngoa.
  9. Thiếu nhi Chu Toàn Bổn Phận, Việc làm đứng đắn không bỏ nửa chừng.
  10. Thiếu nhi Thực Hiện Hoa Thiêng, Chân thành với Chúa cộng biên mỗi tuần.

– Bốn điều luật đầu : Chính là 4 ý lực của TNTT gồm : Cầu nguyện – Tôn sùng Thánh Thể – Hy sinh và làm Tông đồ. Đây là 4 tinh thần truyền thống có từ nguồn gốc của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam theo dòng thời gian:

+ Ý lực sống HY SINH là dựa theo tinh thần Đạo Binh Thánh Giá (1865) hiến thân bảo vệ Hội Thánh.
Người Huynh trưởng phải tự làm gương để các em trong và ngoài đoàn noi theo. Các anh chị phải có đức tính hy sinh như viên đá dễ vỡ, va chạm nhau trở nên những viên đá tròn đẹp.
· Hy sinh trong mọi lúc
· Hy sinh không thoái lui khi gặp khó khăn vất vả.
· Hy sinh trong vui tươi.

+ Ý lực sống CẦU NGUYỆN rút ra từ tinh thần Hội cầu nguyện dành cho tuổi trẻ (1917) do Cha Bessière dòng Tên thành lập tại Pháp.
Là Huynh trưởng , các anh chị phải tin tưởng vào Chúa, đó là nguồn sức mạnh của chúng ta, đó là người biết cầu nguyện. Khi chúng ta tin vào Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ được sự giúp đỡ của Người, vì Người luôn đồng hành cùng ta, luôn bên cạnh chúng ta.

+ Ý lực sống RƯỚC LỄ (tôn sùng Thánh Thể) là theo tinh thần thông điệp Quam Singulari năm 1910 do ĐGH PIÔ X cổ võ các em siêng năng rước lễ và ban phép cho trẻ em được rước lễ sớm.
Phép Thánh Thể còn là nguồn mạch ân sủng dồi dào mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Người Huynh trưởng năng tới lãnh nhận là tới chính nguồn, để múc lấy ơn Thánh.

+ Ý lực sống LÀM TÔNG ĐỒ là theo tinh thần sắc lệnh “Tông Đồ Giáo Dân, số 12” của Công Đồng Vatican 2 : “Giới trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ”.

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me: