Bác Ái Bài Vở Cũ Công Tác Xã Hội Tin Tức

Tâm Thư Của Hội Ái Hữu Vinh Oregon

Tâm Thư
Của Hội Ái Hữu Vinh Oregon

Kính thưa Quí Cha, Quí Tu Sĩ, Quí
Cụ, Quí Ông Bà và ACE ĐHBG,

Với tâm tình cảm tạ Hồng Ân Thiên
Chúa đã gìn giữ Quí Vị cùng gia quyến nạn nhân ĐHBG vượt khỏi cơn hoạn nạn đầy
kinh hoàng trong cơn bão Katrina vừa qua, Hội AHV nói chung và bà con Bình Giả
Oregon nói riêng, luôn khẩn cầu Thiên Chúa phù hộ, gìn giữ và ban nhiều ơn lành
cho Quý Vị và gia đình.

Cũng với tâm tình chia sẽ với Quý
ĐHBG trong cơn hoạn nạn, hội AHV Oregon cùng cộng tác với Quí Cha, Quí Tu Sĩ và
Quí ĐHBG san sẽ chút tình đồng hương, thể hiện câu “một miếng khi đói bằng một
gói khi no” và “ hãy yêu anh em, yêu đồng loại như yêu chính chi thể mình vậy”.
Vì tình đồng loại và tình đồng hương là gần gủi nhất. Hội AHV Oregon cũng mong
được cùng Quý Bà Con Bình Giả, tay trong tay, cùng dắt dìu nhau, cùng chia sẻ
chén cơm manh áo. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ với các Cộng Đoàn ĐHBG khắp nơi
và BBT binhgia.net, Cộng Đoàn ĐHBG Houston đã đứng ra chịu trách nhiệm thu nhận,
phân phối hiện kim và tăng phẩm tới quí ĐHBG kém may mắn tại Houston cùng như
các trại tỵ nạn ở các thành phố khác.

Kính mong Quí Vị nới rộng vòng tay
đóng góp. Chi phiếu, money order cũng như tặng phẩm xin đề tên và gởi về ông thủ
quỹ của BĐDĐHBG Houston như sau:


Ngô Văn Hùng
7510 Shiner Lane
Houston, TX 77072

Nguyện xin Ơn Trên phù trợ cho Con
Dân Bình Giả được an vui trong tình đoàn kết và yêu thương.

TM
Hội AHV Oregon
Ngô Kim Ngọc

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời