Ý nguyện trong tháng

Tháng Sáu-Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ý cầu nguyện: Cầu cho vẻ đẹp của hôn nhân. Xin cho các bạn trẻ biết chuẩn bị hôn nhân, nhờ sự nâng đỡ của cộng đoàn Kitô hữu, họ sẽ phát triển trong tình yêu, cùng với lòng quảng đại, chung thủy và kiên nhẫn.

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Đức Giêsu và nhất là nơi cái chết của Người trên thập giá vì tội lỗi chúng ta. Thánh Tâm bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh mẽ nhất về tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta, và là bằng chứng không thể chối cãi được của tình yêu lạ lùng đó.

Follow Me:

Trả lời