Tin sinh hoạt

Thánh lễ bế mạc tháng Đức Mẹ tại Giáo xứ Vinh Trung

Lúc 6h00 Thánh lễ kết thúc tháng Đức Mẹ tại Giáo xứ Vinh Trung

Ảnh – Văn Lân

Follow Me:

Trả lời