Tháng Mười Hai 16, 2019
Tin sinh hoạt

Thánh lễ mừng kỷ niệm thành lập Dòng Chúa Quan Phòng và mừng kỷ niệm 25 năm khấn dòng của các souer trong Dòng

Hôm nay ngày 14/12019 Cha Chánh xứ Vinh Trung chủ tế cùng với Quý cha đồng tế thánh lễ mừng 25 năm thành lập Dòng Chúa Quan Phòng và mừng kỷ niệm 25 năm khấn Dòng của 8 soeur trong Dòng CQP.

Follow Me:

Đăng ký nhận tin mới