Tin sinh hoạt

Thánh lễ tạ ơn Tân Linh Mục Giuse Hoàng Xuân Hương

Hội Dòng Tông đồ Cầu nguyện cho ơn gọi Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thông báo

Thầy Phó tế Giuse Hoàng Xuân Hương sẽ được được truyền chức Linh Mục, vào ngày 20/10/2018 tại Philippin.

Tân Linh Mục sẽ dâng thánh  lễ mở tay tại Giáo xứ Vinh Trung, vào lúc 9h00 thứ 7 ngày 10/11/2018.

Xin hân hoan ngợi khen danh Chúa và xin chúc mừng Tân Linh Mục đã trở thành cánh tay đắc lực của Chúa dấn thân vĩnh viễn cho Ngài.

Follow Me: