Giáo xứ Vinh Hà

Thánh lễ tạ ơn Tân Linh Mục tại nhà thờ Vinh Hà, ngày 20/10/2019.

Ngày 20/10/2019, Chúa nhật XXIX thường niên, cũng là “Ngày Thế Giới Cầu Cho Việc Truyền Giáo”. Vào lúc 5g00 tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hà, cộng đoàn dân Chúa hân hoan dâng thánh lễ tạ ơn Linh Mục của các cha:

– Cha M. Philipphee Nguyễn Văn Học (Dòng Xito Phước Lý).

– Cha M. Andre Thông Vũ Hữu Thuận (Dòng Xito Phước Lý).

– Cha M. Kolbe Nguyễn Đức Hậu. (Dòng Ngôi Lời).

– Thầy Phó tế M. Bruno Trần Hoàng Khánh Duy (Dòng Xito Phước Lý).

  • Cha M.Pl. Học và cha M. Ar Thuận đã được DGM Emanuel Nguyễn Hồng Sơn truyền chức linh mục, ngày 18/10/2019, tại Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn.

Được biết,  Cha Học; Cha Hậu là nghĩa tử của Bà Anna Nguyễn Thị Hào (H2, Họ Vĩnh Lộc) và bà còn nhận hai tu sỹ khác nữa làm nghĩa tử. Cha Thuận là nghĩa tử của Ông Bà cố Trần Khánh Quế (H2, Họ Vĩnh Phước) và chính là thân sinh thầy Duy.

Trong ngày hiệp ý với giáo hội hoàn vũ cầu nguyện cho việc truyền giáo và niềm vui tạ ơn của các cha; thầy. Sự hy sinh, nuôi dưỡng, nâng đỡ ơn gọi của cha mẹ và mọi người. Ngày hôm nay và chính trong thánh lễ này mang một ý nghĩa thật đặc biệt.

Xin hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa với các tiến chức và các gia đình. Cầu mong Xứ Bình chúng ta ngày càng có thêm nhiều bạn trẻ dấn thân phụng sự Chúa, phục vụ mọi người trong ơn gọi và môi trường sống của mình. Cách đặc biệt là trong ơn gọi linh mục và tu sỹ. Mong có thật nhiều người được làm ông bà cố, vì Họ đã hy sinh rất nhiều cho công việc đào tạo “Các thợ gặt”. Xin Chúa chúc phúc lành cho mọi người.

Follow Me: