Thông báo khẩn của Toà Giám Mục Bà Rịa về việc cử hành thánh lễ và sinh hoạt tránh đại dịch Vi rút China - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu