Đồng hương Bình Giả Thông báo

Thông báo số 1 về Đại Hội Đồng Hương Bình Giả lần thứ 4 và kỷ niệm 65 năm thành lập Bình Giả

Kính thưa Quý Đồng Hương!

Năm 2020 đánh dấu 65 năm (1955-2020) ngày thành lập Bình Giả. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp ba lần trước của các năm 2005, 2010, và 2015; năm nay, Ban Đại Diện Đồng Hương Bình Giả (BĐDĐHBG) quyết định tổ chức họp mặt Đồng Hương BG toàn thế giới một lần nữa nhân thời điểm kỷ niệm nêu trên. 

Trong các ngày 12 tháng 10 năm 2019, ngày 04 tháng 1 năm 2020, và ngày 12 tháng 01 năm 2020 BĐDĐHBG đã họp để chuẩn bị cho ngày Đại Hội với các quyết định như sau: 

1) Địa điểm Đại Hội:  

Prado Regional Park 
16700 Euclid Avenue 
Chino, CA 91708 
Điên Thoại: 
https://cms.sbcounty.gov/parks/Parks/PradoRegionalPark.aspx

2) Thời gian Đại Hội:

  • Ban Tổ Chức đón Đồng Hương nhập trại từ 7 giờ 30 sáng Thứ Sáu ngày 17/7/2020 
  • Trại kết thúc lúc 4 giờ chiều Chúa Nhật ngày 19/7/2020 

Các chi tiết khác liên quan đến Đại Hội sẽ được thông báo sau. 

Để Đại Hội thành công như những lần trước, chúng tôi kêu gọi sự hợp tác và hỗ trợ của các Ban Đại Diện Đồng Hương và Quý Đồng Hương bằng cách phổ biến rộng thông báo này, mời gọi Đồng Hương tham gia đại hội, giới thiêu những người có khả năng vào các ban chuyên trách, mời gọi các nhà bảo trợ, và đóng góp ý kiến để Đại Hội thành công. 

Sự hưởng ứng và đóng góp của Quý Đồng Hương sẽ giúp cho Đại Hội mỗi 5 năm là những ngày họp mặt thân tình, vui vẻ và tạo thêm sự liên kết giữa các Đồng Hương khắp mọi miền. 

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Đồng Hương và Thân Hữu sắp xếp thời gian tham dự Đại Hội đông đủ. 

Thay mặt BTC, 
Trưởng Ban Tổ Chức
Đinh Bá Công 

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời