THÔNG BÁO TUYỂN SINH: Điểm Hẹn Xứ Lạng - Năm 2019 - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu