Bài Vở Cũ Tin Tức Tin Vui

ThuCamOnLmHien BBT

Thu Cam On LM Hien

Thư Cảm Ơn

Bà quả phụ Nguyễn Nhiệm, nhủ danh AnNa Nguyễn Thị Lân, và gia
đình

Xin chân thành cảm tạ và tri ân đến tất cả quý ân nhân,quý thân quyến, quý
bằng hữu, cùng tất cả bà con trong và ngoài nước đã gởi quà, điện, thư chúc
mừng nhân ngày lãnh nhận sứ vụ linh mục của con , em chúng tôi là Tân linh mục
AnTôn Nguyễn Tiến Hiền. (xin xem chi tiết tại Tin Vui Bình
Giả [TVBG-13] – đăng ngày 14 tháng 07 năm 2006- Người đưa tin: Hòa Nguyễn)

Một lần nữa gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn, nguyện xin hồng ân của Thiên
Chúa luôn xuống trên quý vị và gia đình

Gia đình chúng tôi xin chân thành cáo lỗi đến tất cả những quý vị đã không
nhận được thiệp báo và thư mời vì những lý do khách quan ngoài ý muốn, kính
mong quý vị thương tình thứ lỗi cho ( hiện nay gia đình chúng tôi có nhận được
một số thiệp bị trả lạI, có thể vì sai địa chỉ )

Trân trọng kính chào và chân thành cảm tạ

TM/ thân mẫu

Gioan B Nguyễn Đình Hoà

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me: