Tìm hiểu về Đức Mẹ Guadalupe (Đức Mẹ đạp đầu con rắn) - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Sống đạo

Tìm hiểu về Đức Mẹ Guadalupe (Đức Mẹ đạp đầu con rắn)

Ngày 12/12 là ngày Giáo hội Công Giáo, đặc biệt là Giáo hội Mexico dành riêng để tôn vinh Đức Mẹ Guadalupe. Vậy phép lạ của Đức Mẹ xảy ra ở đây như thế nào để giáo hội tôn vinh.

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đức mẹ guadalupe

Vào năm 1521, thủ đô vương quốc Aztec trong vùng Mesoamerica của Tân Thế Giới Trung Mỹ đã bị Tây Ban Nha thôn tính. Chừng 20 năm sau, hầu hết dân vùng này đã theo đạo Thiên Chúa. Một dân tộc trước đó thờ lạy tà thần, giết người kể cả trẻ em để tế lễ thần linh.

Chuyện gì xảy ra khiến họ cải tà quy chính, vô tiền khoáng hậu khó tin đến như vậy.

Năm 1531, Đức Mẹ đã hiện ra với một thổ dân Indian nghèo khổ tại Tepeyac, một ngọn đồi ở phía tây bắc thành phố Mexico. Đức Mẹ cho biết: Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và bảo với ông này đi nói với vị giám mục xây cất một thánh đường và để lại một chân dung của Mẹ như một phép lạ trên tấm áo choàng của ông. Tấm áo choàng vải thô, nhưng sau 469 năm, hiện nay vẫn còn nguyên vẹn, không mục nát … thách thức các nhà khoa học giải thích.

Thông điệp Đức Mẹ qua người thổ dân là: Hứa giúp đỡ và che chở cho toàn thể nhân loại.

Dĩ nhiên, Đức giám mục cho người âm thầm đi theo ông để xem sự thể thế nào?

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đức mẹ guadalupe

Đến gần đồi nói Đức Mẹ thị kiến với người thổ dân, họ vô cùng kinh ngạc khi thấy toàn khu vực đồi sỏi đá và đang là mùa đông, không có cây cỏ, một vùng đầy những cây hoa hồng nở rộ hoa sắc, những hạt sương lóng lánh như ngọc trên các đóa hoa và họ đã sửng sốt về trình với Đức giám mục.

Lần này Ngài đã mời người thổ dân đến và lạ lùng thay, trong tấm áo choàng của người thổ dân tên Juan Dicgo có hình Đức Mẹ đạp đầu rắn và những bông hoa bỗng bay ra trước mặt Đức gíam mục nhưng lạ thay khi xuống đất những bông hồng biến mất trên sàn nhà.

Từ đây Đức giám mục mới tin Đức Mẹ hiện ra với người thổ dân và trình báo lên Tòa Thánh để cho xây dựng Thánh đường như ý Đức Mẹ.

Sau đó là một bản thống kê nhiều không tưởng về phép lạ Đức Mẹ đã làm.

Hằng năm ước lượng trên 10 triệu người đã đến vương cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe cầu nguyện và xin ơn, biến thành phố Mexico thành thánh địa của Đức Mẹ quen thuộc nhất đối với dân chúng trên toàn vũ và là Thánh Đường được viếng thăm nhiều nhất sau cung điện Vatican.

Đã có 24 vị Giáo Hoàng cung vinh Đức Mẹ Guadalupe. Riêng Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phalo 2 đã 3 lần kính viếng Đức Mẹ nơi đây.

Trong thánh lễ Mẹ Guaolalupe ngày 12/12/1999,  Ngài đã tuyên bố trong lịch phụng vụ cho toàn lục địa.

Ngài đã đặt sinh mạng của những trẻ thơ dưới sự chăm sóc từ mẫu của Mẹ Maria, đặc biệt là những trẻ em bị giết khi chưa chào đời bởi những người mẹ nhẫn tâm và độc ác.

                      Phêrô Nguyễn Đức Hiến

Follow Me:

Trả lời