Giáo lý viên Sinh hoạt đoàn thể

Tin ảnh : Giáo xứ Vinh Trung 44 em dự bị tuyên hứa Giáo lý viên và hội thao Giới Trẻ mừng lễ Bổn mạng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

 

Hình ảnh Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me: