Tin sinh hoạt

Tin ảnh: Thánh lễ đồng tế Cầu cho Các Đức giám mục, Linh mục trong Giáo phận Bà Rịa đã qua đời, ngày 08/11/2020

Tin ảnh: Thánh lễ đồng tế Cầu cho Các Đức giám mục, Linh mục trong Giáo phận Bà Rịa đã qua đời. Lúc 9g, ngày 08/11/2020 tại Nghĩa trang Linh mục Giáo Phận (Gx Vinh Châu), do Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Bà Rịa chủ sự.

Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời