Tin sinh hoạt

Tin ảnh – Thánh lễ tạ ơn của tân Linh Mục Phaolo Hồ Công Hoan người con của Giáo xứ Vinh Trung

Thánh lễ mở tay của taanLinh Mục Phao Lô Hồ Công Hoan vào lúc 9h sáng ngày 10/7/2019 tại giáo xứ Vinh Trung

Follow Me: