Thơ

Tình cảm gia đình

Con ơi! Mẹ chẳng cần chi
Mong con ứng xử khi Cha Mẹ còn
Cho đúng bổn phận làm con
Là gương sáng để cho con soi vào
Dù cho sức khỏe thế nào
Tuổi già tất phải cậy vào con thôi
Nuôi con trả nghĩa cho đời
Chỉ mong thấy được những lời thân thương
Cuộc đời vất vả trăm đường
Đắng cay Mẹ chịu ngọt đường phần con
Năm qua tháng lại mỏi mòn
Ngược xuôi vất vả nuôi con lớn dần
Ầu ơ nước mắt trong nguồn
Mẹ chan ngập cả mọi phần hẩm hiu
Giờ đây tuổi đã xế chiều
Nhưng con nhớ lấy những điều Phật răn
Còn khi đã khuất núi non
Chẳng cần con khóc nỉ non làm gì
Ngày giờ cũng chẳng cần chi
Làm mâm cổ lớn chỉ đi cúng ruồi.
Chỉ cần lúc sống này thôi
Công Cha nghĩa Mẹ con thời khắc ghi 
Chẳng cần quà biếu làm gì
Rất cần thăm hỏi chỉ vì cô đơn
Ân cần tỏ tấm lòng son
Như miếng Trầu đắng nhưng thơm tay mời
Nhân quả phải nhớ ở đời
Dù cao dù quý thấp hèn con ơi !
Con nhớ nhân quả Mẹ thời yên vui.

Facebook Profile photo
Follow Me: