Bài Vở Cũ Tin Tức Tin Vui

TinVui GiaoPhanVinhBINH GIA – Tin Vui Giao Phan Vinh

Tin Vui Giáo Phận Vinh


[TVGPV-02]
– đăng ngày 25 tháng 6 năm 2008 – Người đưa tin: JB. Nguyễn Quốc Tuấn

Chúc Mừng Các Tân Linh Mục

Bình Giả — Quê Hương Yêu Dấu hân hoan hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa cùng với Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận Vinh khi được tin: Đức Cha PhaoLô Maria Cao Đình Thuyên,
Giám Mục Giáo phận Vinh, sẽ truyền chức Linh mục cho 26 Thầy (và 1 Phó tế) Giáo phận Vinh

vào lúc 8 giờ 30 Chúa Nhật ngày 29/06/2008 ( tức ngày 26 tháng 5 năm Mậu Tý)

tại

Nhà thờ Chính toà Xã Đoài, Giáo phận Vinh
(Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An)

BBT Xin Quý Cha, Quý Tu sỹ,
Quý ông bà ACE Bình Giả cùng chúc mừng tới các TÂN LINH MỤC
và gia đình được dồi dào sức khỏe, thánh thiện đón nhận ơn thánh và hăng say nhiệt thành làm Tông Đồ cho Chúa.

Ban Biên Tập Bình Giả – Quê Hương Yêu Dấu xin trân trọng chúc mừng.


[TVGPV-01]
– đăng ngày 12 tháng 6 năm 2006 – Người đưa tin: Tòa Giám Mục Vinh

Chúc Mừng Các Tân Linh Mục Và Phó Tế

Bình Giả — Quê Hương Yêu Dấu hân hoan đưa tin mừng 23 Thầy của giáo phận Vinh sắp được lãnh nhận Thiên Chức Linh Mục và Phó Tế.

Trong tinh thần luôn hướng về quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của con dân và giáo hữu gốc Vinh, xin Bà Con Bình Giả nói riêng và Bà Con Gốc Vinh nói chung cùng cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa và hân hoan chung vui với Đức Giám Mục, quí Linh Mục, Tu Sỹ, gia đình của quí Thầy, và Bà Con Giáo Phận mẹ. Đặc biệt, toàn thể chúng ta hãy cùng chúc mừng tới quí Thầy sắp lãnh nhận Thiên Chức và sứ vụ cao cả của Giáo Hội Công Giáo


https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me: