Tòa Giám Mục Đalat: Thư Ngỏ Kêu Gọi Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Trong Cùng Một Đức Tin - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tháng Mười Một 26, 2020
Thông báo

Tòa Giám Mục Đalat: Thư Ngỏ Kêu Gọi Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Trong Cùng Một Đức Tin

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/ThongBao/VanPhongTGM/54ThuNgoHiepNhatDucTin.htm

Follow Me:

Trả lời