Thơ (Thiêng Liêng) Văn Nghệ

TỬ ĐẠO TRUNG KIÊN

Các Thánh Tử Đạo hân hoan
Cầm nhành vạn tuế khải hoàn tiến lên
Giờ đây có Chúa cận bên
An vui hạnh phúc vững bền thiên thu.

Có vị đã sống đời tu
Gươm đao, tra tấn, ở tù chẳng nao
Có vị tối sớm cần lao
Lòng tin sâu sắc, dồi dào cậy trông.

Mỗi vị là một nhành bông
Tỏa hương khoe sắc vun trồng tốt tươi
Tấm gương sáng cho mọi người
Yêu quê kính Chúa mười mươi vẹn toàn.

Ngon ngọt dụ dỗ không màng
Chủng sinh tên Thiện(1) vững vàng trung kiên
Chỉ có Chúa là trước tiên
Bà Đê(2) can đảm dịu hiền dạy con.

Một lòng mến Chúa sắt son
Thương gia Văn Gẫm(3) bị đòn vẫn vui
Nguy hiểm vẫn chẳng thoái lui
Cha Minh(4) chấp nhận ngọt bùi đắng cay.

Năm Thuông(5) trùm họ hăng say
Giúp các mục tử, tù đày cũng cam
Chẳng sợ chết, sống chẳng tham
Có Cha Dũng Lạc quyết làm tôi trung.

Chốn pháp trường, lưỡi gươm vung
Không làm nao núng hào hùng cha ông
Các Ngài đã được tuyên công
Xin luôn phù giúp cộng đoàn chúng con.

BAT – 15/11/2013_ Lm NgXQuang

1: Chủng sinh Tôma Trần Văn Thiện (1820-1838).
2: Anê Lê Thị Thành (bà Đê) , (1781-1841).
3: Thương gia Matthêu Lê Văn Gẫm (1813-1847).
4: Linh mục Philipphê Phan Văn Minh (1815-1853).
5: Trùm họ Anrê Nguyễn Kim Thông (1790-1855).
6: Linh mục Anrê Trần An Dũng Lạc (1795-1839).

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me: