Vài hình ảnh về Thánh lễ mừng Thánh Giuse và nghi thức làm phép đồi Thánh Giá - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tin ảnh

Vài hình ảnh về Thánh lễ mừng Thánh Giuse và nghi thức làm phép đồi Thánh Giá

GIÁO XỨ VINH CHÂU-XÃ BÌNH GIẢ – HUYỆN CHÂU ĐỨC – HẠT BRVT – 19/03 .
Vài hình ảnh về Thánh lễ mừng Thánh Giuse và nghi thức làm phép đồi Thánh Giá .

Nguồn facebook: https://www.facebook.com/luong.trongnghia.1

Facebook Profile photo
Follow Me:

Trả lời