Tin Xứ Bình

Vinh Trung Thánh lễ tạ ơn của Tân Linh Mục Maria Micae Nguyễn Thái Thiên

Hôm nay vào lúc 9h00 ngày 14/122019 tại thánh đường giáo xứ Vinh Trung thánh lễ tạ ơn tân Linh mục Maria Nguyễn Thái Thiên có sự hiện diện  Quý cha Đan viện Xito Thánh Mẫu Phước Sơn .

Follow Me:

Trả lời