Bài viết khác

Ý cầu nguyện Tháng Một 2021

Ý cầu nguyệnCầu cho tình huynh đệ nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng ta, được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết thảy mọi người.

Follow Me:

Trả lời