Tháng Mười Hai 4, 2023

Tin mới nhất

Cáo phó

Phân ưu Ông Giuse Trần Ngọc Hòa

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Trần Ngọc Hòa Sinh năm 1936, tại Nghệ An Hiện ở

Cáo phó

Phân ưu Bà Têrêsa Nguyễn Thị Dũng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Têrêsa Nguyễn Thị Dũng (Mẹ của em Luân) Sinh năm 1950, tại

Cáo phó

Phân ưu – Cáo phó Bà Anna Nguyễn Thị Toàn

Bà Anna Nguyễn Thị Toàn (chị ruột của anh Hào ở hàng I, Họ Xuân Phong Giáo xứ Vinh Châu) Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Anna sớm về hưởng

Thông báo

Mục vụ

THẬT THÀ

Thật thà : Là chân thành không nói hoặc làm điều gian dối, sống tự nhiên,

YouTube

Liên kết

Giờ lễ các Giáo xứ hạt Bình Giã