Tin mới nhất

Cáo phó

Cáo phó- Phân ưu bà cố Anna Nguyễn Thị Huề (Bà Thụy)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà cố Anna Nguyễn Thị Huề (Bà Thụy) (Thân mẫu của cha Giuse

Cáo phó

Phân ưu anh Phêrô Nguyễn Văn Huệ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Anh Phêrô Nguyễn Văn Huệ Tên thường gọi là Hoàng Sinh năm

Thiếu nhi Thánh thể

THẬT THÀ

Thật thà : Là chân thành không nói hoặc làm điều gian dối, sống tự nhiên, không thêm, không bớt, không bịa ra không giả tạo, không tham lam. Người thật thà

Cáo phó

Phân ưu Anh Gioan Lê Châu Truyền

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Gioan Lê Châu Truyền (con ông Cường) Sinh năm 1997, tại

Thông báo

Mục vụ

THẬT THÀ

Thật thà : Là chân thành không nói hoặc làm điều gian dối, sống tự nhiên,

Kinh Thánh

YouTube

Liên kết

Giờ lễ các Giáo xứ hạt Bình Giã