Tin mới nhất

Cáo phó

Phân ưu Bà Maria Đặng Thị Ngọc Lan

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Maria Đặng Thị Ngọc Lan (vợ anh Kỳ) Sinh năm 1961 Hiện ở

Phân ưu Anh Giuse Phan Minh Tuấn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Giuse Phan Minh Tuấn Sinh năm 1986, tại Bình Giả Hiện ở

Cáo phó

Phân ưu Bà Têrêsa Nguyễn Thị Dung

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Têrêsa Nguyễn Thị Dung Sinh năm 1930, tại Nghi Xuân, Hà

Thông báo

Mục vụ

Kinh Thánh

YouTube

Liên kết

Giờ lễ các Giáo xứ hạt Bình Giã