Tin mới nhất

Cáo phó

Phân ưu Ông cố Phêrô Nguyễn Lễ Đường

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông cố Phêrô Nguyễn Lễ Đường (thân phụ của cha Savio Nguyễn

Cáo phó

Phân ưu ông Micae Phan Văn Điển

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Ông Micae Phan Văn Điện Sinh 1959 tại Nghệ An Hiện ở đường

Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Năng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Năng Sinh năm 1952, tại Nghệ An Hiện ở

Cáo phó

Phân ưu Anh Phêrô Bùi Viết Bình

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Phêrô Bùi Viết Bình Sinh năm 1984, tại Bình Trung Hiện ở

Cáo phó

Phân ưu Anh Anphongsô Nguyễn Duy Liêm

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Anphongsô Nguyễn Duy Liêm Sinh năm 1982, tại Bình Giả

Thông báo

Mục vụ

Kinh Thánh

YouTube

Liên kết

Giờ lễ các Giáo xứ hạt Bình Giã