Tin mới nhất

Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Đinh Thị Minh Phú (bà Thọ)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Đinh Thị Minh Phú (tên thường gọi Bà Thọ) Sinh năm

Cáo phó

Phân ưu Ông cố Phêrô Phạm Thuyên

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông cố Phêrô Phạm Thuyên (Thân phụ của Sơ Maria Têrêsa Phạm

Cáo phó

Phân ưu Ông cố Giuse Hứa Viết Bào

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Hứa Viết Bào (thân phụ của Sơ Maria Hứa Thụy Diệp

Cáo phó

Phân ưu Em Giuse Trần Viết Xuân

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Em Giuse Trần Viết Xuân Sinh năm 2014, tại Vinh Trung Hiện ở

Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Trang (Bà Niên)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Trang (tên thường gọi Bà Niên) Sinh năm

Thông báo

Mục vụ

Kinh Thánh

YouTube

Liên kết

Giờ lễ các Giáo xứ hạt Bình Giã