Cáo phó

Phân ưu Bà Maria Đặng Thị Ngọc Lan

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà Maria Đặng Thị Ngọc Lan

(vợ anh Kỳ)

Sinh năm 1961

Hiện ở hàng 6, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc: 20g00, ngày 03/6/2023

Hưởng thọ 62 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g, ngày 04/6/2023

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu lúc: 04g45, ngày 06/6/2023

Sau đó linh cữu Bà Maria sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo họ Gia Hòa

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời