Tháng Hai 17, 2019
Home Archive by category Tâm linh

Tâm linh

Suy niệm

Sức Mạnh Của Niềm Tin

Niềm tin tôn giáo cho ta sức mạnh vạn năng và mãnh liệt. Lịch sử Giáo hội đã chứng minh và xác tín điều đó. Suốt chiều dài hơn 300 năm bắt đạo, có hằng trăm ngàn vị tử đạo, đủ mọi thành phần, từ giám mục, linh mục, tu sỹ, trùm xứ, thầy giảng, […]