Home Archive by category Mục vụ

Mục vụ

Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 5 PS Năm B

Lời Chúa: Ga 15,1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa […]