Home Archive by category Mục vụ

Mục vụ

Sống đạo

VINH CHÂU- 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

     Hôm nay thứ 6 tuần thánh, lúc 7h30 Giáo xứ Vinh Châu tổ chức đi 14 chặng đàng Thánh giá, đi theo từng bước chân Chúa lên đồi Canve, để cùng nhau suy ngắm và tưởng niệm cuộc khổ nạn đau thương của Chúa. Đấng con người đang tôn thờ đã chịu hy sinh […]
Sống đạo

CHÚA THÍCH CON NỖ LỰC ĐỔI THAY

Sáng nay CN 5 MC Linh mục chủ tế giảng tĩnh tâm, Ngài nhấn mạnh đến việc đổi mới cách suy nghĩ và lối sống đạo, cần có một bước tiến trong đời sống đức tin, đừng bằng lòng với xiêng năng đạo đức hiện tại, lắm khi đã cũ lâu rồi, cần đổi mới, […]