Home Văn Nghệ Thơ Archive by category Thơ (Thiêng Liêng)

Thơ (Thiêng Liêng)

Sáng tác Thơ (Thiêng Liêng)

MẸ TÀ PAO

  Lạy Mẹ mân côi Tà Pao  Mẹ ơn cứu độ trên cao núi rừng  Mân côi tháng mẹ vui mừng  Ban đầy ơn phúc ,lẫy lừng ngát hương  Mắt Mẹ là biển tình thương  Dõi theo muôn vạn dặm đường con đi  Ôi,Mẹ nhân ái sầu bi  Cầu thay nguyện giúp cũng vì yêu […]