Home Archive by category Bác Ái

Bác Ái

Bác Ái

Thư kêu gọi của Hội Bác Ái Cha Kiều

Ngày 29 Tháng 07 Năm 2021 Hội Bác Ái Cha Kiều – Father Kiều Charity  A Non Profit Organization 310 Roberts Lane, West Chester, PA 19382 Email: Hoibacaichakieu@googlegroups.com Tel: (610) 436-8939 Thư kêu gọi của Hội Bác Ái Cha Kiều v/v Cứu trợ đại dịch Covid 19. Kính gởi quý bà
Bác Ái

Thơ: Lên Đường Theo Tiếng Gọi

Ngày các Sơ lên đường theo tiếng gọiĐáp lại lời mời gọi của Chủ chănTuy trong lòng cũng cảm thấy băn khoănNhưng vì Chúa vì mến thương đồng loại. Biết rằng đi sẽ gặp nhiều trở ngạiBiết ngày đi mà không biết ngày vềNếu Covid quá thương thật nhiêu khêKhông hy vọng có ngày Sơ […]