Home Archive by category Bài viết khác

Bài viết khác

Bài viết khác

Phân ưu Anh PHAOLÔ ĐINH XUÂN THIỆP

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh PHAOLÔ ĐINH XUÂN THIỆP (con ông Đinh Xuân Tân; vợ tên là Trâm)  Sinh: 1966, tại Suối Nghệ Hiện ngụ tại Tân Bình (gần Cty Cao Phát), Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh […]
Bài viết khác

Phân ưu Ông GIOAKIM PHẠM QUANG Y

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông GIOAKIM PHẠM QUANG Y  Sinh: 1955, tại Hải Dương Hiện ngụ tại hàng 4, Họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà. Đã được Chúa gọi về lúc 06g00, ngày 24/8/2021 Hưởng thọ 66 […]