Home Archive by category Bài viết khác

Bài viết khác

Bài viết khác

Phân ưu Anh PHAOLÔ ĐINH XUÂN THIỆP

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh PHAOLÔ ĐINH XUÂN THIỆP (con ông Đinh Xuân Tân; vợ tên là Trâm)  Sinh: 1966, tại Suối Nghệ Hiện ngụ tại Tân Bình (gần Cty Cao Phát), Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh […]
Bài viết khác

Phân ưu Ông GIOAKIM PHẠM QUANG Y

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông GIOAKIM PHẠM QUANG Y  Sinh: 1955, tại Hải Dương Hiện ngụ tại hàng 4, Họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà. Đã được Chúa gọi về lúc 06g00, ngày 24/8/2021 Hưởng thọ 66 […]
Bài viết khác

Phân ưu Ông Phaolo Ngô Kim Hưng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông PHAOLO NGÔ KIM HƯNG  Sinh: 1952, tại Nghi Xuân , Hà Tĩnh Hiện ở hàng 2, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc 15g30, ngày 19/8/2021 Hưởng […]
Bài viết khác

Phân ưu bà Maria Nguyễn Thị Hới

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Bà Maria Nguyễn Thị Hới Sinh năm 1937 tại Xứ Bình Thuận Nghệ An Hiện ngụ tại họ Bình Thuận xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 5h30 ngày 17/8/2021 Hưởng thọ […]
Bài viết khác

Phân ưu ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN SÂM

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN SÂM (đang phục vụ trong BHG xứ Vinh Hà)  Sinh: 1952 Hiện ngụ tại hàng 2, Họ Vĩnh Hòa, Giáo xứ Vinh Hà. Đã được Chúa gọi về lúc 03g […]
Bài viết khác

Phân Ưu Ông Phêrô: Nguyễn Văn Tràng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Ông Phêrô : NGUYỄN VĂN TRÀNG  Sinh: 1932, tại : Nghệ An Hiện ở hàng II, Họ Ngọc Sơn, Giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 13g30, ngày 30/7/2021 Hưởng Thọ 89 tuổi […]