Home Archive by category Bài viết khác

Bài viết khác

Bài viết khác

Phân ưu Anh PHAOLÔ ĐINH XUÂN THIỆP

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh PHAOLÔ ĐINH XUÂN THIỆP (con ông Đinh Xuân Tân; vợ tên là Trâm)  Sinh: 1966, tại Suối Nghệ Hiện ngụ tại Tân Bình (gần Cty Cao Phát), Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh […]