Home Archive by category Bài viết khác

Bài viết khác

Bài viết khác

Phân ưu Anh Giuse Phan Minh Tuấn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Giuse Phan Minh Tuấn Sinh năm 1986, tại Bình Giả Hiện ở hàng 1, Họ Xuân Phong, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc: 06g15, ngày 02/6/2023 Hưởng dương 37 […]