Home Tâm linh Archive by category Chia Sẻ Lời Chúa

Chia Sẻ Lời Chúa

Chia Sẻ Lời Chúa

Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm C-“Người Xởi Lởi Trời Gởi Của Cho”

Nhân gian nói: “Người xởi lởi trời gởi của cho”. Còn Thánh nhân nói: “Bậc Thánh nhân không tích luỹ, càng giúp người càng giàu có, càng cho đi càng nhận lại nhiều hơn”. Lão Tử nói (nôm na): “Biển đổ ra trăm sông mà nước không bao giờ vơi, trăm sông đổ về biển mà nước không […]