Home Archive by category Tin Tức

Tin Tức

Cáo phó

Phân ưu Ông cố Phêrô Phạm Thuyên

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông cố Phêrô Phạm Thuyên (Thân phụ của Sơ Maria Têrêsa Phạm Thị Thùy Dung-Cựu trưởng BHG Xứ Vinh Châu Nk 1991-1997) Sinh năm 1937, tại Diễn Châu, Nghệ An Hiện ở hàng 1, […]
Cáo phó

Phân ưu Ông cố Giuse Hứa Viết Bào

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Hứa Viết Bào (thân phụ của Sơ Maria Hứa Thụy Diệp Anh) Sinh năm 1954, tại Bình Định Hiện ở Hàng 6 Họ Phi Lộc Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã được […]
Cáo phó

Phân ưu Em Giuse Trần Viết Xuân

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Em Giuse Trần Viết Xuân Sinh năm 2014, tại Vinh Trung Hiện ở hàng 8, Họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc: 13g30, ngày 19/3/2023 Hưởng dương 09 […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Gioan B. Đặng Văn Thực

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Gioan B. Đặng Văn Thực Sinh năm 1949, tại Diễn Châu, Nghệ An Hiện ở hàng 7, Họ Đông Yên, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc: 14g30, ngày 18/3/2023 […]
Cáo phó

Cáo Phó Linh mục Phaolô Võ Văn Nam

Thành phố Cần Thơ, 18.03.2023    CÁO PHÓ                 Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Văn Phòng Tòa Giám Mục Cần Thơ kính báo: Linh mục Phaolô VÕ VĂN NAM Sinh ngày 04.11.1942, tại huyện Diễn Lộc, tỉnh Nghệ An Đã về Nhà Cha lúc 04g55, Thứ Bảy, ngày 18.03.2023.
Cáo phó

Phân ưu bà Maria Hoàng Thị Lệ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Bà Maria Hoàng Thị Lệ ( Tên thường gọi là bà Thắng) Sinh 1933 Hiện ở  họ Gioan, giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 10h30 ngày 13/3/2023 Hưởng dương 90 […]
Cáo phó

Phân ưu anh Phêrô Vũ Đình Trí

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Anh Phêrô Vũ Đình Trí Sinh ngày 8/9/1977 Hiện ở hàng 4  họ Xuân Mỹ, giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 17h45 ngày 12/3/2023 Hưởng dương 46 tuổi. Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Maria Nguyễn Thị Liên

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Maria Nguyễn Thị Liên (vợ của ông Hoàng Đình Lộc) Sinh năm 1952, tại Hà Tĩnh Hiện ở hàng 2, Họ Quan Lãng, Giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc: […]