Home Archive by category Tin Tức

Tin Tức

Cáo phó

Phân ưu bà Anna Nguyễn Thị Liệu

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Liệu  Sinh  năm1930 Tại Nghẹ An Hiện ở hàng 1 họ Yên Đại Đã được Chúa gọi về lúc 17h10 ngày 19/01/2020 Hưởng thọ 90 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu Bà ANNA NGUYỄN THỊ MINH (Bà Tư)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà ANNA NGUYỄN THỊ MINH (tên thường gọi Bà Tư)  Sinh  1935, tại Nghệ An Hiện ở hàng VI, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 23g35, ngày 31/01/2020 Hưởng […]
Cáo phó

Phân ưu Bà ANNA HOÀNG THỊ NGỌC LAN

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà ANNA HOÀNG THỊ NGỌC LAN  Sinh  1937, tại Nghệ An Hiện ở hàng I, Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã từ trần lúc 06g50, ngày 30/12/2019 Hưởng thọ 82 tuổi Thánh […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Xuân Bích

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Nguyễn Xuân Bích (ÔnG Châu)  Sinh  năm1946 Tại Nghệ An Hiện ở họ La Nham Đã được Chúa gọi về lúc 0h20 ngày 21/12/2019 Hưởng thọ 73 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu Anh MARTINO NGUYỄN TUẤN DŨNG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh MARTINO NGUYỄN TUẤN DŨNG (Con ông Tùng Chất; vợ tên là Phượng)  Sinh  1982, tại Bà Rịa Hiện ở hàng IV, Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã từ trần lúc 18g00, […]