Home Archive by category Tin Tức

Tin Tức

Cáo phó

Phân ưu bà Anna Nguyễn Thị Cư

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Bà Anna Nguyễn Thị Cư Sinh năm 1930 tại Nghệ An Hiện ở họ La Nham xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 6g00 ngày 26/1/2022 Hưởng thọ 92 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Chúa nhật III thường niên-Tin vui cho người nghèo

Năm 2021 phải nói là một năm khắc nghiệt vì đại dịch Covid-19.  Dịch bệnh đã cướp đi biết bao sinh mạng và còn phơi bày những góc khuất của xã hội, đặc biệt là lòng tham vô nhân đạo của một số thành phần đã trục lợi trên chính đau khổ của đồng bào mình. Xem ra câu thơ […]
Cáo phó

Phân ưu bà Maria Nguyễn Thị Thuận

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Bà Maria Nguyễn Thị Thuận ( Bà Kiều) Sinh năm 1938 tại Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 3 họ Quan Lãng xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 15g00 ngày 13/1/2022 […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Hồ Thị Luật

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Bà Anna Hồ Thị Luật ( Bà Khóa) Sinh năm 1941 tại Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 6 họ Bình Thuận xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 0g30 ngày 11/1/2022 […]