Home Archive by category Tin Tức

Tin Tức

Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Đinh Thị Lý (O Lý)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Đinh Thị Lý (tên thường gọi O Lý) Sinh năm 1939, tại Diễn Châu-Nghệ An Hiện ở hàng 5, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc: 12g30, ngày […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Phanxicô Xavie Hàn Quang Thân

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phanxicô Xavie Hàn Quang Thân (chồng cô Trí) Sinh năm 1957, tại Bình Giả Hiện ở hàng 4, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc: 10g50, ngày 16/11/2022 Hưởng […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Têrêsa Nguyễn Thị Xuân

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Têrêsa Nguyễn Thị Xuân Sinh năm 1954, tại Hương Khê Hà Tĩnh Hiện ở hàng 8, Họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc: 15g00, ngày 01/11/2022 Hưởng […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Vy (Bà Hào)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Vy (tên thường gọi Bà Hào) Sinh năm 1931, tại Diễn Châu Nghệ An Hiện ở hàng 3, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Phêrô Nguyễn Văn Hoàng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phêrô Nguyễn Văn Hoàng (là chồng của chị Quyền) Sinh năm 1961, tại Bình Dương Hiện ở hàng 3, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc: 18g00, […]