Tháng Mười Một 22, 2019
Home Archive by category Tin Tức

Tin Tức

Cáo phó

Bà MARIA NGUYỄN THỊ CHÍNH (Bà Vịnh Bằng)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà MARIA NGUYỄN THỊ CHÍNH (tên thường gọi Bà Vịnh Bằng)  Sinh  1929, tại Nghệ An Hiện ở hàng II (gần Đài Đức Mẹ), Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Phaolo Nguyễn Văn Quy

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông PHAOLO NGUYỄN VĂN QUY  Sinh  1928, tại Nghệ An Hiện ở hàng II, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 6g00, ngày 19/11/2019 Hưởng thọ 91 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu bà Têrêsa Thái Thi Mỹ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Bà Têrêsa Thái Thị Mỹ  Sinh  năm1960 Tại Vinh Hà Bình Giả Hiện ở hàng 6 họ Bình Thuận Đã được Chúa gọi về lúc 15h ngày 16/11/2019 Hưởng dương 59 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu Ông cố Phanxicô X. Đinh Văn Cậy

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông cố PHANXICÔ XAVIE ĐINH VĂN CẬY  Sinh  1933, tại Nghi Lộc, Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An Hiện ở hàng I, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 21g00, […]
Cáo phó

Phân ưu Anh Phêrô Cao Đình Niệm

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh PHÊRÔ CAO ĐÌNH NIỆM  Sinh  1957, tại Bình Giả Hiện ở hàng I, Họ Phú Linh, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 13g30, ngày 10/11/2019 Hưởng thọ 62 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Thế (Bà Cát)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN BÀ ANNA NGUYỄN THỊ THẾ (tên thường gọi Bà Cát)  Sinh  1937, tại Nghi Lộc-Diễn Châu-Nghệ An Trước ở Khu chợ Bình Giả, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Hiện ở Dallas-Texas-Hoa Kỳ […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Cường

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Cường  Sinh  năm1929 Tại Nghẹ An Hiện ở hàng 5 họ La Nham Đã được Chúa gọi về lúc 22h 40 ngày 27/10/2019 Hưởng thọ 90 tuổi Thánh lễ […]